Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

A)Asli Üyelik:    Fiil ehliyetine sahip bulunan ,derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ,mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her  Türk Vatandaşı üye olabilir.Yönetim Kurulu toplanarak üyelik kabulünü en geç 30 gün içerisinde salt  çoğunlukla kabul eder veya reddeder.Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.Derneğin ASİL üyeleri ,derneğin kurucuları ile yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

B)Onursal Üyelik:  Dernek ,amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler  ve derneğe maddi ve manevi  yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir fakat oy kullanamazlar ve isterlerse aidat ödeyebilirler.